تاریخچه پرچم ایران عزیز

پرچم زمان کوروش کبیر 559 سال پیش از میلاد

 

درفش کاویانی

 

پرچم در دوره شاه طهماسب

 

دوره شاه صفی دوم

 

دوره نادرشاه

 

دوره علی قلی شاه عادل

 

دوره آغا محمدخان قاجار

 
دوره محمد شاه قاجار
 
 
دوره ناصرالدین شاه
 
دوره رضاخان و پسرش (پهلوی سابق)
 
 
دوره حاضر (جمهوری اسلامی ایران)