گاهنامه داخلی خورهه- آشوب شماره ۳

در این پست متن گاهنامه داخلی خورهه (آشوب) شماره ۳ را به صورت فایل Pdf برای دانلود می گذارم.

  دانلود  (حجم: ۶.۶۷ مگابایت)